Arbetsplatsförlagt lärande

APL är en viktig del av skolans verksamhet och det är viktigt för eleverna att få en relation till och inblick i arbetslivet. På LIA-Gymnasiet har vi programmet Fastighet, anläggning och byggnation, i programmet ingår det att eleverna ska ha minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande eller praktik som det hette förr. Vi får räkna uteveckorna på LIA-entreprenad som APL, således kommer eleverna utan problem upp i rätt antal veckor.

Även när du går Hälsa, vård och omsorg får du vara med ute i olika verksamheter både med barn och med äldre tillsammans med personal för att lära dig hur dessa arbetsplatser fungerar.

Vi anser det dock vara av stor vikt att eleverna får testa på APL/praktik på en extern arbetsplats, d.v.s. en arbetsplats som ligger utanför skolans regi.

Vi jobbar aktivt med att bygga upp ett arbetssätt och skapa rutiner för APL så att eleverna ska få meningsfulla och bra perioder med extern APL. Vi har en modell där siktet är inställt på att skapa bra kontakt med arbetsgivare. Det primära målet när en elev gör APL är att personen ifråga ska få en bra inblick i hur det fungerar i arbetslivet.

Visionen är att praktiken på en arbetsplats kan leda till något mera, d.v.s. extrajobb, sommarjobb eller anställning. För att detta ska gå i lås krävs det att många ”pusselbitar faller på plats”. En av de mest avgörande faktorerna är dock att eleven tar chansen att göra ett så gott jobb han/hon bara kan. Vi pratar mycket om vikten av att som praktikant visa att man är oumbärlig på arbetsplatsen. Från skolans håll har vi samarbete med andra aktörer som är viktiga när det gäller sysselsättning. Det kan handla om att hjälpa till med att hitta bra APL-platser till att få hjälp med administrativa uppgifter som exempelvis lönebidragsansökningar, information om aktivitetsersättning m.m.

Vår organisation gällande APL inkluderar samverkan med relevanta instanser såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Har ni frågor angående APL, ta kontakt med rektor Kristina Pettersson på 070-668 74 17.