Arbetsplatsförlagt lärande

Eleverna har rätt till 22 veckors APL under sina fyra år på skolan. Sedan 2011 har LIA-Gymnasiet ansvaret för den yttre städningen vid en stor matbutik. Vi är där några dagar i veckan.

Vi har även samverkan Örebro Bostäder AB (ÖBO) samt INDA.NU lager. Inom programmet HVO har vi samarbete med ett seniorboende, en förskola och en förskola/grundskola. Mot slutet av utbildningen strävar vi efter att eleverna ska komma ut på extern APL. Detta med förhoppningen att det ska leda till en anställning.

Vår organisation gällande APL inkluderar samverkan med relevanta instanser såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Har ni frågor angående APL, ta kontakt med rektor Kristina Pettersson på 070-668 74 17.