Dags för nya utmaningar?

Hos oss möts eleverna av respekt och kunskap om olika funktionshinder. Skolan präglas av lugn och ro samt hög personaltäthet. På LIA-skolan är vi i dagsläget 12 medarbetare som arbetar tillsammans. LIA-skolan vill vara en attraktiv arbetsplats i Örebro. En förutsättning för att LIA-skolan ska upplevas som en attraktiv arbetsplats är att alla medarbetare känner stolthet och engagemang i sitt arbete. Att skolans medarbetare trivs, mår bra, har rätt kompetens, är aktivt delaktiga och har möjlighet att påverka utformningen av verksamheten är en förutsättning för allas engagemang, vilja och förmåga att utföra ett bra arbete.

Våra medarbetare ska ha goda förutsättningar att göra en bra arbetsinsats utifrån våra elevers behov. Detta säkerställer vi genom kompetensutveckling, löpande uppföljning av arbetsinsatser, bra ledarskap samt bra kommunikation om vår gemensamma värdegrund.